Nasze Realizacje

Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek: Stargard – Szczecin Dąbie

Od października 2019 r. SBM w partnerstwie z firmą Trakcja pracuje nad przebudową linii kolejowej E59, odcinek Stargard – Szczecin Dąbie (włączając stację Stargard). Zakres projektu obejmuje prace na linii nr 351 dwutorowej od km 171,120 do km 195,170 w woj. zachodniopomorskim, obejmując miasto Szczecin i powiat stargardzki.

Budownictwo kolejowe
Budownictwo kolejowe

Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek: Choszczno – Stargard

Przebudowa linii kolejowej E59 na odcinku Choszczno – Stargard (LOT F) jest częścią projektu dotyczącego odcinka Poznań Główny – Szczecin Dąbie. Inwestycja dotyczy magistralnej linii kolejowej nr 351 na odcinku od km 140,250 do km 171,120. Prace koncentrują się na modernizacji infrastruktury, torowisk oraz związanej z nimi infrastruktury towarzyszącej.

Budownictwo kolejowe
Budownictwo kolejowe

Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto”.

Budownictwo kolejowe
Budownictwo kolejowe

Rewitalizacja linii kolejowej nr 410 oraz punktów ładunkowych na stacji Złocieniec

Rewitalizacja linii kolejowej nr 410 oraz punktów ładunkowych na stacji Złocieniec. Od lutego 2019 r., SBM pracuje nad modernizacją torową, infrastrukturą oraz urządzeniami sterowania ruchem kolejowym. Zakres projektu obejmuje wymianę nawierzchni na 55,165 km, prace przy rozjazdach kolejowych, budowę rampy i placu ładunkowego oraz prace inżynieryjne na 57 obiektach.

Budownictwo kolejowe
Budownictwo kolejowe