Realizacje

Rewitalizacja linii kolejowej nr 410 oraz punktów ładunkowych na stacji Złocieniec

Zadanie

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót dla zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 410 oraz punktów ładunkowych na stacji Złocieniec”.

Wartość zadania: ponad 135 000 000,00 PLN netto
Termin realizacji: 02.2019 r.- 11.2026 r.

Zamawiający

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Realizacja

Od lutego 2019 r. w ramach inwestycji wykonywane są roboty na linii kolejowej nr 410 jednotorowej na odcinku od km 61,164 do km 116,716 wraz z towarzyszącą infrastrukturą, urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, zasilania nietrakcyjnego, telekomunikacji i obiektami inżynieryjnymi.

Realizacja zadania ma na celu zapewnić pełne zabezpieczenie logistyczne dla potrzeb Sił Zbrojnych RP (zapewnienie obsługi przewozów towarowych dla trzech wojskowych bocznic kolejowych na ww. linii) i obejmuje m.in. wymianę nawierzchni torowej w tym szyn, podkładów kolejowych oraz tłucznia na długości 55,165 km, wymianę 5 szt. rozjazdów kolejowych w tym jeden rozjazd na stacji Złocieniec, jeden na szlaku Wierzchowo Pomorskie – Mirosławiec, trzy na stacji Drawno, likwidację 12 szt. istniejących rozjazdów, rozbiórkę rampy bocznej na stacji Złocieniec, budowę rampy czołowo-bocznej przy torze nr 5 na stacji Złocieniec oraz budowę placu ładunkowego przy torze nr 11 na stacji Złocieniec.

Dodatkowo w ramach zadania zaplanowano prace w branży drogowej takiej jak modernizacja 43 szt. przejazdów kolejowych w tym: 25 przejazdów kat. D, 15 przejazdów ze zmianą z kategorii D na F lub do likwidacji, 1 przejazd ze zmianą z kategorii D na A, 1 przejazd ze zmianą z kategorii A na B, budowę 1 przejazdu kolejowego. W branży obiektów inżynieryjnych wykonywane są prace budowlane na 57 szt. obiektów inżynieryjnych w tym: remont 14 szt. obiektów, rozbiórka i budowa 20 szt. obiektów inżynieryjnych, likwidacja 22 szt. obiektów, wykonanie 17 szt. drenów francuskich w miejsce niektórych likwidowanych obiektów.