Nasz zespół rośnie
razem z firmą

Zobacz ofertę Zwiń ofertę Inżynier budowy SRK
http://Inżynier%20budowy%20SRK

Inżynier budowy SRK

Cała Polska

Opis stanowiska:

 • Analizowanie i porównywanie projektu wykonawczego i rachunku ilościowego w kontekście różnic ilościowych i jakościowych zleconych prac,
 • Sporządzanie harmonogramu dostaw materiałów i sprzętu w oparciu o harmonogram robót,
 • Kontrola dostaw materiałów na budowę w zakresie terminowości, ilości i jakości,
 • Wykonywanie niezbędnych kosztorysów i wyliczeń obmiarowych oraz szkiców i rysunków,
 • Dokonywanie uzgodnień zakresu robót dodatkowych i zamiennych z Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru.
 • Sporządzanie raportów z postępu prac (dziennego i miesięcznego wraz z rozliczeniem miesięcznym i protokołami odbioru robót).
 • Uaktualnianie harmonogramu prac na kontrakcie.
 • Przygotowywanie dokumentów m.in. do odbioru robót zanikowych i końcowych, do sporządzenia kolaudatu końcowego, protokołów robót zamiennych i dodatkowych.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Znajomość dokumentacji budowy w zakresie umów, dokumentacji projektowej i zapisów FIDIC,
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy z dbałością o wysoką jakość, terminowość i efektywność,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • Gotowość do pracy w delegacjach na terenie Polski,
 • Dobra znajomość MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B.

*Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, najlepiej w branży budownictwa kolejowego,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • Możliwość nabycia nowych umiejętności i doświadczenia,
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
 • Wysokiej jakości narzędzia pracy,
 • Realną możliwość podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy – możliwość potwierdzenia praktyki niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych zarówno wykonawczych, jak i projektowych,
 • Pracę w zespole ciekawych i sympatycznych ludzi o dużym doświadczeniu.

Prosimy o przesyłanie CV z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Aplikuj na to stanowisko
Zobacz ofertę Zwiń ofertę Specjalist(k)a ds. ofertowania w branży mostowej i kubaturowej
http://Specjalist(k)a%20ds. ofertowania%20w branży%20mostowej%20i kubaturowej

Specjalist(k)a ds. ofertowania w branży mostowej i kubaturowej

Wrocław

Opis stanowiska:

 • Kompleksowe przygotowywanie ofert przetargowych
 • Wyszukiwanie ogłoszeń o postępowaniach przetargowych
 • Sporządzanie wstępnych harmonogramów prac budowlanych w zakresie danej branży
 • Analiza specyfikacji warunków zamówienia pod względem wyceny i realizacji robót
 • Aktualizacja dokumentacji przetargowej
 • Przygotowywanie oraz dbanie o prawidłowość i aktualność niezbędnej dokumentacji procesu ofertowania
 • Przygotowywanie zestawień materiałów niezbędnych do sporządzenia oferty przetargowej
 • Zbieranie i weryfikacja aktualnych ofert podwykonawców oraz wsparcie przy zapewnieniu ich ciągłości
 • Przygotowywanie wycen, sporządzanie kosztorysów, przedmiarów robót
 • Wsparcie przy przygotowaniu kompletnej wyceny dla przygotowywanej oferty
 • Przeprowadzanie różnego rodzaju analiz np. ofert konkurencji, rynku podwykonawców i dostawców
 • Przygotowywanie ofert w zakresie robót dodatkowych i zamiennych, tworzenie kosztorysów i przedmiarów

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku lub na budowie w roli inżyniera budowy lub kierownika robót w danej branży
 • Umiejętność czytania i weryfikacji dokumentacji SWZ
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy z dbałością o wysoką jakość, terminowość i efektywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów

*Mile widziane:

· Doświadczenie w pracy w branży kolejowej

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia (premie roczne, liczne dodatki),
 • Wysokiej jakości narzędzia pracy,
 • Pakiet świadczeń dodatkowych obejmujący m.in. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej Medicover, karty Multisport oraz grupowego ubezpieczenia na życie,
 • Realną możliwość podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy,
 • Pracę w zespole ciekawych i sympatycznych ludzi o dużym doświadczeniu.

Prosimy o przesyłanie CV z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Aplikuj na to stanowisko
Zobacz ofertę Zwiń ofertę Kierowca C+E
http://Kierowca%20C+E

Kierowca C+E

Polska

Opis stanowiska:

 • Transport materiałów na budowie (załadunek i rozładunek)
 • Wykonywanie robót związanych z pracami elektroenergetycznymi t.j. montaż i demontaż urządzeń elektroenergetycznych
 • Codzienna obsługa auta ciężarowego OC (sprawdzenie płynów eksploatacyjnych, utrzymanie auta
  w czystości, usuwanie lub zgłaszanie awarii auta)
 • Wykonywanie robót związanych i innymi branżami: branża torowa, sieć trakcyjna, telekomunikacja, srk

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie zasadnicze lub średnie (mile widziany kierunek elektryczny)
 • Prawo jazdy kat. B, C+E
 • Uprawnienia do obsługi HDS
 • Gotowość do pracy w delegacjach – w wysokim sezonie (II i IV kwartał) zjazd do domu co 2-gi weekend

*Mile widziane:

 • Uprawnienia SEP E,D
 • Dodatkowe uprawnienia w zakresie obsługi koparek lub chęć nauki

Oferujemy:

 • Możliwość nabycia nowych umiejętności i doświadczenia
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę w zespole ciekawych i sympatycznych ludzi o dużym doświadczeniu

Prosimy o przesyłanie CV z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Aplikuj na to stanowisko
Zobacz ofertę Zwiń ofertę Pracownik torowy
http://Pracownik%20torowy

Pracownik torowy

Polska / Niemcy

Opis stanowiska:

 • wykonywanie prac związanych z robotami torowymi i inżynieryjnymi
 • wykonywanie prac okołotorowych
 • efektywna współpraca w zespole w celu zrealizowania założonego zakresu prac

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w pracy fizycznej, mile widziane w branży torowej
 • pozytywna rekomendacja zespołu/ przełożonego w zakresie pracy i zachowania
 • mile widziana umiejętność obsługi narzędzi i maszyn używanych przy pracach torowych
 • chęć do pracy i umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do sporadycznych delegacji do Niemiec, zgodnie z grafikiem rotacji
 • sprawność fizyczna i gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych

Oferujemy:

 • możliwość nabycia nowych umiejętności i doświadczenia w pracy na rynku zagranicznym do 183 dni w roku
 • oddelegowanie czasowe na zasadzie wyróżnienia dla najlepszych pracowników
 • elastyczne zatrudnienie między projektami w Polsce i Niemczech
 • atrakcyjne wynagrodzenie zgodne z warunkami kraju oddelegowania
 • finansowanie lekcji nauki języka niemieckiego

Prosimy o przesyłanie CV z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Aplikuj na to stanowisko
Zobacz ofertę Zwiń ofertę Operator koparki dwudrogowej
http://Operator%20koparki%20dwudrogowej

Operator koparki dwudrogowej

Niemcy

Opis stanowiska: 

 • przejście kilkumiesięcznego szkolenia w celu nabycia wymaganych uprawnień (język niemiecki)
 • obsługa koparki dwudrogowej w zakresie wymaganym przy pracach torowych i inżynieryjnych oraz przy pracach im towarzyszących
 • dbałość o dobry stan techniczny powierzonego sprzętu
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz kart sprzętu
 • identyfikowanie prostych problemów technicznych i zgłaszanie ich do Przełożonego i Działu Techniki
 • współpraca z pozostałymi pracownikami w czasie wykonywania prac

Nasze wymagania:

 • znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1 (warunek konieczny)
 • gotowość do pracy w delegacji na terenie wykonywanych robót (Niemcy)
 • prawo jazdy kat. B
 • wykształcenie min. zawodowe/ średnie
 • gotowość do szybkiego przyswajania nowych informacji i umiejętności związanych z obsługą specjalistycznego sprzętu (również w języku niemieckim)
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie zadań związanych z obsługą koparki dwudrogowej zgodnie z wytycznymi i planem budowy
 • sprawność fizyczna i gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • możliwość nabycia nowych umiejętności i doświadczenia w pracy na rynku zagranicznym
 • szkolenie na terenie Niemiec w celu nabycia wymaganych uprawnień
 • atrakcyjne wynagrodzenie zgodne z warunkami kraju oddelegowania
 • pomoc w certyfikacji języka niemieckiego w przypadku braku poświadczającego dokumentu

Prosimy o przesyłanie CV z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Aplikuj na to stanowisko
Zobacz ofertę Zwiń ofertę Asystent/Asystentka Biura
http://Asystent/Asystentka%20Biura

Asystent/Asystentka Biura

Wrocław

Opis stanowiska: 

 • dbanie o prawidłowy obieg korespondencji i funkcjonowanie biura Centrali SBM
 • odbieranie połączeń przychodzących (również w j. angielskim)
 • obsługa spotkań
 • wsparcie Zarządu firmy poprzez m.in. organizację spotkań, podróży służbowych, wyjazdów na konferencje branżowe, dbanie o prawidłowy przepływ informacji
 • tworzenie prostych raportów i zestawień
 • udział w organizacji wydarzeń firmowych
 • wsparcie w prostych pracach biurowych dla pozostałych działów w firmie
 • współpraca z dostawcami materiałów i usług biurowych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie
 • min. rok doświadczenia w pracach biurowych
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację
 • dyspozycyjność do pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
 • bardzo dobra znajomość programów MS Office
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, skrupulatność i systematyczność

Oferujemy:

 • możliwość nabycia nowych umiejętności i doświadczenia
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • wysokiej jakości narzędzia pracy
 • pracę w zespole ciekawych i sympatycznych ludzi o dużym doświadczeniu

Prosimy o przesyłanie CV z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Aplikuj na to stanowisko
Zobacz ofertę Zwiń ofertę Specjalista finansowo-księgowy (k/m)
http://Specjalista%20finansowo-księgowy%20(k/m)

Specjalista finansowo-księgowy (k/m)

Wrocław

Opis stanowiska: 

 • wystawianie i księgowanie faktur sprzedażowych oraz not księgowych
 • dekretacja i księgowanie faktur kosztowych w systemie finansowo-księgowym
 • kontrola i weryfikacja dokumentacji księgowej pod względem zgodności z podpisanymi umowami,
  protokołami oraz dokumentami ilościowymi
 • dbałość o prawidłowy i terminowy obieg dokumentów kosztowych
 • rozliczenia z kontrahentami, monitoring należności/zobowiązań
 • wprowadzanie przelewów i księgowanie wyciągów bankowych
 • rozliczanie stanów magazynowych, RMK
 • rozliczanie i księgowanie Środków Trwałych
 • sporządzanie raportów, statystyk, prognoz i analiz
 • współpraca z Głównym Księgowym

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym
 • min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • praktyczna znajomość polskiego prawa podatkowego oraz zasad księgowości, przepisów ustawy
  o rachunkowości, ustawy o VAT
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności programu Excel
 • samodzielność, dokładność i zadaniowość
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy zespołowej

*Mile widziane:

 • doświadczenie w branży budowlanej przy obsłudze finansowej kontraktów
 • znajomość Comarch Optima
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia (premie roczne, liczne dodatki)
 • wysokiej jakości narzędzia pracy
 • pakiet świadczeń dodatkowych obejmujący m.in. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej
  Medicover, karty Multisport oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • realną możliwość podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy
 • pracę w zespole ciekawych i sympatycznych ludzi o dużym doświadczeniu


Prosimy o przesyłanie CV z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Aplikuj na to stanowisko

Skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się z nami