Wstęp do zrównoważonego rozwoju

Wstęp do zrównoważonego rozwoju

W SBM wierzymy, że zrównoważony rozwój to droga do osiągnięcia sukcesu. Jesteśmy gotowi kontynuować naszą misję, dążąc do harmonii między biznesem a zrównoważonym rozwojem.

Jesteśmy dumni z naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój oraz dążenia do osiągnięcia doskonałości w obszarze zarządzania jakością i bezpieczeństwa. Nasza firma od samego początku swojego istnienia kieruje się wartościami, które ukierunkowują nas w dążeniu do minimalizowania wpływu na środowisko, dbania o naszych pracowników oraz dostarczania produktów i usług najwyższej jakości. Nasze zobowiązanie do prowadzenia firmy w duchu zrównoważonego rozwoju jest fundamentem naszej działalności i osiągnięć.

Przyszłość niesie ze sobą nowe wyzwania. Nasza strategia rozwoju opiera się na ciągłym doskonaleniu, innowacjach i rozszerzaniu naszych kompetencji. Zespół SBM liczący blisko 200 osób umożliwia nam prowadzenie kilku dużych projektów jednocześnie, co stanowi siłę napędową naszego wzrostu.

Certyfikaty

Zintegrowany System Zarządzania:
Certyfikat ISO 9001 – zapewnienie jakości,
Certyfikat 14001 – zapewnienie ochrony środowiska,
Certyfikat 45001 – zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środowisko. Przy każdym projekcie podejmujemy kroki mające na celu zabezpieczenie terenu przed potencjalnymi szkodami środowiskowymi. Nasze procedury obejmują stosowanie barier ochronnych, monitorowanie wpływu prac na glebę i wody gruntowe oraz kontrolowanie emisji pyłów i substancji szkodliwych.

ESG

Odpowiedzialność społeczna. Nasza firma dąży do tworzenia pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko, poprzez utrzymanie zerowego rekordu wypadkowości oraz przestrzeganie norm ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018. Zapewniamy naszym pracownikom szkolenia związane z zarządzaniem jakością, co przekłada się na jeszcze lepsze praktyki w obszarze BHP.

ESG

Ład korporacyjny. Jako liderzy w branży z dumą kształtujemy nowoczesne oblicze przemysłu. Z blisko 200 wyjątkowymi talentami tworzącymi zespół, SBM kieruje się nie tylko ambitnymi wyzwaniami, ale przede wszystkim bezpieczeństwem i jakością.

ESG

Wartości i deklaracje

Bezpieczeństwo i zdrowie

Bezpieczeństwo i zdrowie

Nieustannie dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników i zapewniamy zdrowe środowisko pracy. Eliminujemy zagrożenia i redukujemy ryzyka bhp, zapobiegamy wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. Sprawy dotyczące BHP konsultujemy z przedstawicielami pracownikami.
Zrównoważony rozwój i środowisko

Zrównoważony rozwój i środowisko

Poprawiamy jakość życia i chronimy środowisko. Zapobiegamy zanieczyszczeniom, jesteśmy świadomi wpływu znaczących aspektów środowiskowych na otoczenie i dążymy do ich redukcji. Zobowiązujemy się do spełnienia wszelkich zobowiązań istotnych dla kontekstu organizacji oraz przestrzegania przepisów, regulacji i standardów dotyczących ekologii.
Zintegrowany system zarządzania

Zintegrowany system zarządzania

Wdrożyliśmy system oparty na zarządzaniu jakością, zarządzaniu środowiskowym oraz zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodny z wymaganiami norm ISO: 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018. Deklarujemy ciągłe doskonalenie systemu oraz zapewnienie zasobów i środków do wdrażania tej polityki.
Ludzie

Ludzie

Inspirujemy się ważną i celową pracą, ambitnymi możliwościami rozwoju, satysfakcjonującą karierą. Dążymy do tego, aby być preferowanym pracodawcą w naszej branży.
Przeciwdziałanie dyskryminacji

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Powołaliśmy Pełnomocnika ds. równego traktowania, którego zadaniem jest podejmowanie działań zmierzających do ochrony pracowników przed dyskryminacją.
Jakość

Jakość

Nieustannie dążymy do coraz wyższej jakości naszej pracy, ponieważ nasza reputacja zależy od dostarczanej wartości w oczach klienta i społeczności.
Relacje

Relacje

Budujemy pozytywne, długoterminowe relacje z naszymi klientami, partnerami, podwykonawcami, dostawcami oraz współpracownikami. Oparte na zaufaniu, szacunku i współpracy.
Innowacje

Innowacje

Stosujemy wydajne i najnowsze technologie na rynku. Słuchamy, uczymy się i inspirujemy się dobrymi pomysłami. Nie poprzestajemy na samozadowoleniu, staramy się ciągle doskonalić.
Kultura

Kultura

Aktywnie tworzymy oparte na wzajemnym szacunku środowisko pracy, zachęcamy do otwartości, wspieramy pracę zespołową. Jesteśmy dumni z tego, co i w jaki sposób robimy. Zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawa oraz innymi wymaganiami dotyczącymi organizacji.