Realizacje

Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek: Stargard – Szczecin Dąbie

Zadanie

Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 na odcinku: Stargard – Szczecin Dąbie (LOT G) w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie

Wartość zadania: ponad 720 000 000 PLN netto.
Termin realizacji: 10.2019 do końca 2023 r.

Zamawiający

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Realizacja

Realizowane są zadania polegające na przebudowie układów torowych wraz z infrastrukturą na linii kolejowej E59 (LK 351) na odcinku od stacji: Stargard do stacji Szczecin Dąbie (wraz ze stacją Stargard). W ramach inwestycji wykonywane są roboty na magistralnej linii kolejowej nr 351 dwutorowej na odcinku od km 171,120 do km 195,170 na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiatach: miasto Szczecin oraz stargardzkim.

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni torowej, roboty podtorzowe, budowę nowej nawierzchni torowej o łącznej długości ok. 60 km toru pojedynczego (tor bezstykowy, szyny 60E1 na podkładach strunobetonowych PS94 wraz z przytwierdzeniem SB), stabilizację nowo ułożonego toru przez podbicie podbijarką, regulację nowego toru w planie i profilu oraz oczyszczenie tłucznia przy użyciu oczyszczarki. W ramach zadania zaplanowano przebudowę stacji kolejowej: Reptowo oraz 3 przystanków: Grzędzice, Miedwiecko i Szczecin Zdunowo, rozebranie istniejących rozjazdów wraz z montażem nowych, rozebranie istniejących peronów wraz z budową nowych 6 peronów jednokrawędziowych i 2 dwukrawędziowych wraz z małą architekturą oraz dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Dodatkowo wykonywane są prace polegające na przebudowie 2 przejść pod torami: Reptowo i Szczecin Zdunowo, modernizacji 4 przejazdów kolejowo-drogowych i dróg dojazdowych oraz przebudowie 2 mostów kolejowych i 12 przepustów.

Realizacja zadania ma na celu zapewnić zwiększenie komfortu podróży dla pociągów pasażerskich, skrócenie czasu podróży (podniesienie prędkości maksymalnej dla pociągów pasażerskich do 160 km/h), zwiększenie konkurencyjności kolei względem transportu kołowego, zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych oraz eliminację barier dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.