Sektory działalności
firmy

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Na przestrzeni ostatnich lat zauważalna jest ogromna transformacja w dziedzinie energetyki. W procesie tym dąży się do uniezależnienia od paliw kopalnych i przestawienia na procesy bardziej efektywne energetycznie.

Odnawialne źródła energii cieszą się coraz większym zainteresowaniem i odgrywają ważną rolę w obszarze energetyki. Jesteśmy świadomi jak ważne jest, aby energia była dostępna zawsze, bez względu na warunki meteorologiczne czy porę roku. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom SBM oferuje budowę farm fotowoltaicznych oraz magazynów energii.

Branża energetyczna

Elektrownie/Elektrociepłownie

Posiadamy własny zespół inżynierów o wielu specjalizacjach i długoletnim stażu. Nadrzędnym celem naszej firmy jest zapewnienie każdemu projektowi zgodności z nowoczesną technologią, która przełoży się na wysoką jakość zrealizowanego projektu.

W zakresie oferty firmy SBM znajdują się usługi z dziedziny:

  • instalacji elektrycznych NN, SN, WN
  • oświetlenia przemysłowego obiektów z uwzględnieniem zasilania instalacji awaryjnej i ewakuacyjnej
  • kompletnej instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) z odbiorami końcowymi
  • usług telekomunikacyjnych i instalacji słaboprądowych
  • systemów nadzoru
Branża energetyczna

Energetyka Kolejowa

Stawiamy na nowoczesne rozwiązania oraz własne, innowacyjne projekty.

Współpracujemy z doświadczonym ekspertem ds. projektowania podstacji trakcyjnych prądu przemiennego wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. Naszym partnerem jest także firma posiadającą wieloletnie doświadczenie przy budowie podstacji trakcyjnych 2 x 25 kV AC dla kolei szybkich prędkości. Projektujemy również systemy zasilania z podłączeniem do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Branża energetyczna