Realizacje

Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście

Zadanie

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto”.

Wartość zadania: ponad 216 000 000 PLN netto.
Termin realizacji: 06.2019 r. – 08.2022 r.

 

Zamawiający

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Realizacja

W ramach zadania przebudowano blisko 58 km linii kolejowych wraz ze stacjami Kobierzyce, Sobótka Zachodnia, Świdnica Przedmieście oraz mijanką w Bielanach Wrocławskich, przystankami osobowymi Wrocław Wojszyce, Wrocław Partynice, Domasław, Wierzbice, Pustków Żurawski, Rogów Sobócki, Sobótka, Szczepanów, Marcinowice oraz Pszenno. Na posterunkach tych wybudowano nowe perony, które przystosowane są do obsługi pasażerów o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony wyposażono w wiaty oraz miejsca dla odpoczynku pasażerów, tablice i gabloty informacyjne oraz oświetlenie. Ponadto w Sobótce i Świdnicy Przedmieście wyremontowane zostały istniejące drewniane wiaty o wartości historycznej.

Wykonano remonty bądź przebudowy ponad 100 obiektów inżynieryjnych w tym 18 mostów i wiaduktów a także 46 przejazdów kolejowych, z których 22, zakwalifikowanych do kategorii B lub C, zabezpieczono urządzeniami samoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz objęto systemem zdalnej kontroli.

Za bezpieczeństwo ruchu kolejowego odpowiada nowy, przekaźnikowo-komputerowy, system sterowania ruchem kolejowym oparty na licznikach osi oraz półsamoczynna blokada liniowa na odcinkach szlakowych. Na całym odcinku wybudowane zostały również nowe systemy łączności przewodowej oraz bezprzewodowej. Na potrzeby zabudowy nowych urządzeń sterowania wykonano remonty pomieszczeń w budynkach nastawni Sobótka Zachodnia oraz Świdnica Przedmieście.

Wykonano również szereg robót elektroenergetycznych takich jak budowa nowych przyłączy wraz z kablowymi liniami zasilającymi nowe urządzenia automatyki sterowania ruchem kolejowym, samoczynnych sygnalizacji przejazdowych, elektrycznego nastawiania i ogrzewania rozjazdów, oświetlenia peronów, przejazdów kolejowych oraz głowic rozjazdowych stacji i mijanki.