Realizacje

Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek: Choszczno – Stargard

Zadanie

Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 na odcinku: Choszczno – Stargard (LOT F) w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie

Wartość zadania: ponad 400 000 000 PLN netto.
Termin realizacji: 10.2019 do końca 2023 r.

Zamawiający

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Realizacja

W ramach zadania realizowane są prace polegające na przebudowie układów torowych wraz z infrastrukturą na linii kolejowej E59 (LK 351) na odcinku od Choszczna do Stargardu. Wykonywane są roboty na magistralnej linii kolejowej nr 351 dwutorowej na odcinku od km 140,250 do km 171,120 na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiatach choszczeńskim i stargardzkim.

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni torowej, roboty podtorzowe, budowę nowej nawierzchni torowej o łącznej długości 42,250 km toru pojedynczego (tor bezstykowy, szyny 60E1 na podkładach strunobetonowych PS94 wraz z przytwierdzeniem SB), stabilizację nowo ułożonego toru przez podbicie podbijarką, regulację nowego toru w planie i profilu oraz oczyszczenie tłucznia przy użyciu oczyszczarki. Dodatkowo przebudowywane są dwie stacje kolejowe: Dolice i Kolin oraz 4 przystanki osobowe: Ziemomyśl, Morzyca, Strzebielewo oraz Witkowo, montowane są również nowe rozjazdy. Zakres zadania obejmuje też rozebranie istniejących peronów wraz z budową nowych 11 peronów jednokrawędziowych i 1 dwukrawędziowego z małą architekturą oraz dostosowanie ich  do osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Ponadto przeprowadzane są modernizacje 9 przejazdów kolejowo-drogowych, wymiany nawierzchni na drogach dojazdowych, modernizacje i zabudowa 19 mostów i wiaduktów kolejowych oraz 25 przepustów, kompleksowe odwodnienia peronów, układów torowych oraz drogowych.

Realizacja zadania ma na celu zapewnić zwiększenie komfortu podróży dla pociągów pasażerskich, skrócenie czasu podróży (podniesienie prędkości maksymalnej dla pociągów pasażerskich do 160 km/h), zwiększenie konkurencyjności kolei względem transportu kołowego, zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych oraz eliminację barier dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.