Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

HISTORIA

Wszystko zaczęło się około 2002 roku od partnerstwa na polskim rynku z firmą Schweerbau.
W 2004 powstała firma Sbm jako typowa firma zarządzająca projektami budowlanymi w branży kolejowej realizowanymi w Polsce przez Schweerbau. Nasz główny partner biznesowy posiadał ponad 70-letnie doświadczenie w branży na rynku europejskim, a zwłaszcza niemieckim. Jako firma rodzinna z ugruntowaną pozycją i wieloletnimi tradycjami, dysponował nowoczesnym parkiem maszynowym oraz unikatową wiedzą na temat nowoczesnych technologii w branży.

To czego potrzebował na rynku polskim to ludzi znających lokalny rynek i jego kulturę, którzy chcieli realizować projekty Schweerbau w Polsce. W rezultacie Sbm to ludzie, będący obecnie liderami w branży i posiadający dogłębną wiedzę we wszystkich aspektach branży kolejowej. Wielu pracowników realizujących dzisiaj nasze duże projekty, zaczynało swoją karierę w Sbm już w trakcie studiów.  Jesteśmy dumni z tego, że są nadal z nami realizując się zawodowo.

Współpracując z naszym partnerem zrealizowaliśmy w Polsce kilkadziesiąt projektów o wartościach od kilku do kilkuset milionów zł. W 2018 roku podjęta została wspólna decyzja, że Sbm oprócz działalności związanej z zarządzaniem projektami dla Schweerbau, rozpocznie samodzielnie realizacje kontraktów.

Obecnie nasz zespół liczy ponad 200 osób. Pozwala to na prowadzenie kilku dużych projektów jednocześnie. Towarzysząca nam od lat przemyślana strategia rozwoju spowodowała, że aktualnie bez obaw podejmujemy się coraz ambitniejszych wyzwań. Naszym celem jest wprowadzanie na rynek polski nowoczesnych i wydajnych technologii, aby realizacja projektów przebiegała sprawnie, szybko, bez odstępstw od założeń.

WIZJA

Chcemy być wiodącą w Polsce firmą zajmującą się inżynierią, budownictwem i zarządzaniem projektami, osiągającą niezwykłe wyniki dla naszych klientów, budującą satysfakcjonujące kariery dla naszych pracowników i uzyskującą godziwy zwrot z wartości, którą dostarczamy.

WARTOŚCI i DEKLARACJE

Bezpieczeństwo i zdrowie. Nieustannie dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników i zapewniamy zdrowe środowisko pracy. Eliminujemy zagrożenia i redukujemy ryzyka bhp, zapobiegamy wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. Sprawy dotyczące BHP zawsze konsultujemy z naszymi pracownikami.

Zrównoważony rozwój i środowisko. Poprawiamy jakość życia i chronimy środowisko. Zapobiegamy zanieczyszczeniom, jesteśmy świadomi wpływu znaczących aspektów środowiskowych na otoczenie i dążymy do ich redukcji prowadzącej do poprawy środowiskowych efektów naszej działalności. Zobowiązujemy się do spełnienia wszelkich zobowiązań istotnych dla kontekstu organizacji oraz dotyczących zgodności.

Jakość. Nieustannie dążymy do coraz wyższej jakości naszej pracy, ponieważ nasza reputacja zależy od dostarczanej wartości w oczach klienta i społeczności.

Ludzie. Inspirujemy się ważną i celową pracą, ambitnymi możliwościami rozwoju, satysfakcjonującą karierą. Dążymy do tego, aby być preferowanym pracodawcą w naszej branży.

Przeciwdziałanie dyskryminacji. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. równego traktowania, którego zadaniem jest podejmowanie działań zmierzających do ochrony pracowników przed dyskryminacją.

Kultura. Aktywnie tworzymy oparte na współpracy środowisko pracy, zachęcamy do otwartości, wspieramy pracę zespołową. Jesteśmy dumni z tego, co i w jaki sposób robimy. Zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawa oraz innymi wymaganiami dotyczącymi organizacji.

Relacje. Budujemy pozytywne, długoterminowe relacje z naszymi klientami, partnerami, podwykonawcami, dostawcami i współpracownikami.  Oparte na zaufaniu, szacunku i współpracy.

Innowacje. Stosujemy wydajne i najnowsze technologie na rynku. Słuchamy, uczymy się i inspirujemy się  dobrymi pomysłami. Nie poprzestajemy na samozadowoleniu, staramy się ciągle doskonalić.

Zintegrowany system zarządzania. Wdrożyliśmy system oparty na zarządzaniu jakością, zarządzaniu środowiskowym oraz zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodny z wymaganiami norm ISO: 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018.

Deklarujemy ciągłe doskonalenie systemu oraz zapewnienie zasobów i środków do wdrażania tej polityki.