Prace przy rozbudowie DK-46

Prace przy rozbudowie DK-46

Jako jeden z partnerów konsorcjum uczestniczyliśmy w zadaniu pn. Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie, dla procedury „Zaprojektuj i zbuduj”.

Prace objęły realizację robót w zakresie branż: torowej, sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej w obrębie pięciu przejazdów kolejowo-drogowych.

Zakres naszych prac:

 • zabudowa nowej warstwy podbudowy oraz podkładów betonowych,
 • mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia,
 • balastowanie oraz mechaniczne podbicie torów,
 • zabudowa płyt przejazdowych betonowych,
 • przebudowa odwodnienia,
 • likwidacja torów i rozjazdów na st. Częstochowa Stradom,
 • budowa sieci kablowych,
 • demontaż wykolejnic oraz napędu zwrotnicowego na st. Częstochowa Stradom,
 • wymiana aplikacji EBILOCK,
 • zabudowa systemu przejazdowego typu SPA-5,
 • budowa sieci kablowych,
 • zabudowa cyfrowego systemu telewizji przemysłowej na przejazdach kolejowo-drogowych,
 • budowa sieci kablowych,
 • zabudowa urządzeń zewnętrznego oświetlenia przejazdów.