Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów – łącznie 245 sztuk