Prace na stacji Olsztyn Główny

Prace na stacji Olsztyn Główny

Zakończyliśmy roboty budowlane w branży sterowania ruchem kolejowym na odcinku Działdowo-Olsztyn. Zrealizowaliśmy roboty w ramach zadania pn.: „Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny”. Prace na wspomnianym odcinku polegały na montażu nowych urządzeń SRK w tym:

 • sygnalizatorów 2 do 5 komorowych wraz z okablowaniem,
 • sygnalizatorów karzełkowych,
 • liczników osi wraz z puszką kablową i okablowaniem,
 • napędów zwrotnicowych wraz z umocowaniem i okablowaniem,
 • kontrolerów położenia iglic wraz z umocowaniem i okablowaniem,
 • wykolejnic,
 • elektromagnesów SHP.

Ponadto realizowane były wszelkie roboty kablowe:

 • wykonanie wykopów otwartych wraz z ułożeniem sieci kablowej,
 • przewierty,
 • zaciąganie w kanalizacji kablowej kabli magistralnych,
 • zabudowa studni kablowych.