SBM.
Nasze doświadczenie budują ludzie

Poznaj wybrane realizacje z udziałem SBM. Głównym wykonawcą większości zadań, które zrealizowaliśmy, była firma Schweerbau. Bieżace realizuje SBM z udziałem Schweerbau.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 410 oraz punktów ładunkowych na stacji Złocieniec.

Obiekt na linii 410.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 410 oraz punktów ładunkowych na stacji Złocieniec.

Od lutego 2019 r. SBM realizuje zadanie obejmujące branżę torową wraz z towarzyszącą infrastrukturą, urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, zasilania nietrakcyjnego, telekomunikacji i obiektami inżynieryjnymi. W zakresie jest wymiana nawierzchni torowej tj. szyn, podkładów kolejowych oraz tłucznia na długości 55,165 km; wymiana 5 rozjazdów kolejowych i likwidacja 12 rozjazdów, rozbiórka rampy bocznej i budowa rampy czołowo-bocznej, budowa placu ładunkowego; modernizacja 43 przejazdów kolejowych i budowa 1 przejazdu kolejowego; roboty budowlane na 57 obiektach inżynieryjnych obejmujące remonty, rozbiórki i budowę, likwidacje.
Wartość kontraktu wynosi: 135 mln PLN netto

Rewitalizacja linii nr 285 na odcinku Wrocław Gł. – Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto”.

Infrastruktura PKP PLK SA

Rewitalizacja linii nr 285 na odcinku Wrocław Gł. – Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto”.

Od czerwca 2019 r. SBM realizuje zadanie w systemie projektuj i buduj. W ramach inwestycji wykonujemy przebudowę lub remont między innymi:
65 km torów; 16 rozjazdów na p.o. Bielany Wrocławskie i na stacjach Kobierzyce, Sobótka Zachodnia, Pszenno, Świdnica Przedmieście; budowę 17 peronów, w tym 2 dwukrawędziowych wraz z wyposażeniem w małą architekturę; perony i dojścia przystosowane dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania; 51 przejazdów kolejowo-drogowych, z których cztery zabezpieczone są urządzeniami przejazdowymi kat. A, osiem kategorii B, czternaście kategorii C; 88 obiektów inżynieryjnych, w tym: 66 przepustów, 14 mostów i 4 wiadukty; na p.o. Bielany Wrocławskie, stacjach: Kobierzyce, Sobótka Zachodnia i Świdnica Przedmieście budujemy stacyjne systemy sterowania ruchem kolejowym wraz z system niezajętości torów i rozjazdów opartym na licznikach osi, szlaki zabezpieczone będą półsamoczynną blokadą liniową; komunikacja pomiędzy posterunkami ruchu zapewniona będzie dzięki budowie nowych systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej. Wartość kontraktu wynosi 214 mln PLN netto, zrealizowano już roboty wartości blisko 170 mln PLN (stan na maj 2021); zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2021 r

Modernizacja linii kolejowej nr 351 na odcinku Choszczno – Stargard

Właściciel infrastruktury: PKP PLK
Termin realizacji: czerwiec 2019 - teraz

Modernizacja linii kolejowej nr 351 na odcinku Choszczno – Stargard

Zadanie stanowi najbardziej złożony, obszerny i wielobranżowy projekt w historii naszej firmy.
W ramach zadania wykonujemy: przebudowę dwóch stacji kolejowych – Dolice i Kolin, kompleksową przebudowę 17,900 km torów, w tym stacyjnych, z wymianą szyn, podkładów, podsypki, podtorza i budową odwodnienia; modernizację 42,250 km torów obejmującą oczyszczenie tłucznia, wbudowanie warstwy ochronnej oraz wykonanie odwodnienia liniowego; budowę 11 peronów jednokrawędziowych oraz 1 peronu dwukrawędziowego, każdy o długości 200 m; montaż rozjazdów: 10 szt. Rz 1:18,5 1200; 2 szt. Rz 1:12 500; 1 szt. Rz 1:9 300; 1 szt. Rłj 1:9 751,38/500; kompleksowa przebudowę 9 przejazdów kolejowych; modernizację i budowę 19 mostów kolejowych i 25 przepustów; zabezpieczenie 4000 m2 skarp gwoździami gruntowymi; kompleksowe odwodnienie peronów, układów torowych oraz drogowych.
Wszystko to przy zachowaniu najwyższych standardów, zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem otaczającego inwestycję środowiska.
Zadanie realizowane jest przez konsorcjum SBM sp. z o.o. sp.k. (lider); TRAKCJA S.A.; Schweerbau GmbH & Co.KG

Modernizacja linii kolejowej nr 273 odc. Drzeńsko – Kostrzyn

Właściciel infrastruktury: PKP PLK S.A.
Termin: grudzień 2017 – grudzień 2018

Modernizacja linii kolejowej nr 273 odc. Drzeńsko – Kostrzyn

Jako pierwsi w Polsce zrealizowaliśmy prace w całości metodą zmechanizowaną. Zadanie obejmowało modernizację 35 km torów, przebudowę 10 peronów, wymianę 32 rozjazdów, przebudowę 9 przejazdów kolejowo-drogowych, przebudowę 23 przepustów i 3 obiektów inżynieryjnych, przy czym linia była cały czas dostępna dla ruchu. Dodatkowo, musieliśmy uwzględnić fakt, że w trakcie Pol’and’Rock Festival, który odbywał się w Kostrzynie, ruch kolejowy był znacznie bardziej intensywny. Warto podkreślić, że realizacja prac w tym zakresie, w ciągu jednego roku, nie byłaby możliwa przy wykorzystaniu zwykłej metody budowlanej.

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów – łącznie 245 sztuk

Właściciel infrastruktury: PKP PLK S.A.
Termin: grudzień 2013 – październik 2015

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów – łącznie 245 sztuk

Był to nietypowy kontrakt, obejmujący punktową wymianę rozjazdów, wraz z kompletną niezbędną automatyką i infrastrukturą budowlaną, na stacjach kolejowych rozrzuconych po południowej Polsce. W każdym miejscu prace mogliśmy wykonywać tylko w ściśle określonym okienku czasowym, po którym przywracany był normalny ruch liniowy. Dlatego prace wymagały maksymalnej efektywności i uwzględnienia czynników od nas niezależnych, jak choćby warunki pogodowe czy stan lokalnej infrastruktury. W praktyce kontrakt dzielił się na kilkadziesiąt stosunkowo niewielkich zadań. Pod względem logistycznym poprzeczka była więc zawieszona bardzo wysoko. Na potrzeby realizacji zadania stworzyliśmy mobilne brygady i opracowaliśmy elastyczny plan wykorzystania ciężkiego sprzętu. Wszystkie prace zakończyliśmy terminowo!

Budowa bocznicy kolejowej i specjalistycznej infrastruktury

Właściciel infrastruktury: PCC MCAA Sp. z o.o. (zakłady przemysłu chemicznego PCC Rokita)
Termin: marzec 2015 – czerwiec 2015

Budowa bocznicy kolejowej i specjalistycznej infrastruktury

Relatywnie niewielki zakres prac, ale pod wieloma względami niestandardowy ze względu na inwestora, a więc i umiejscowienie bocznicy na terenie zakładów chemicznych. Zakres kontraktu obejmował m.in. hermetyzację miejsc przeładunku, czy dostawę i montaż przeciągarki do wagonów.

Modernizacja linii kolejowej nr 273, odc. Dolna Odra – Szczecin Podjuchy tor 1 i 2

Właściciel infrastruktury: PKP PLK S.A.
Termin: kwiecień 2013 – grudzień 2013

Modernizacja linii kolejowej nr 273, odc. Dolna Odra – Szczecin Podjuchy tor 1 i 2

Doskonały przykład wielobranżowego kompleksowego kontraktu kolejowego w systemie „projektuj i buduj”. Dotyczył kompletnej wymiany nawierzchni na odcinku ok. 15 km torów wraz z wymianą rozjazdów, przebudową przejazdów kolejowo-drogowych, modernizacją obiektów inżynieryjnych, automatyką kolejową i robotami energetycznymi. Wartość kontraktu wynosiła łącznie ok. 50 mln PLN. Prace zamknęliśmy terminowo, w ciągu jednego sezonu budowlanego.

Modernizacja linii kolejowej nr 8: odc. Tunel – Miechów, odc. Niedźwiedź – Łuczyce, i wymiana rozjazdów linii kolejowej nr 91 stacja Łańcut

Właściciel infrastruktury: PKP PLK S.A.
Termin: maj 2006 – czerwiec 2007

Modernizacja linii kolejowej nr 8: odc. Tunel – Miechów, odc. Niedźwiedź – Łuczyce, i wymiana rozjazdów linii kolejowej nr 91 stacja Łańcut

Nasz pierwszy kontrakt o tak dużym zakresie. Jego wartość wynosiła ponad 8 mln euro, co jak na tamte czasy stanowiło znaczącą kwotę. Prace zrealizowaliśmy terminowo, zyskując opinię solidnego i rzetelnego wykonawcy. Odegrało to istotną rolę, ponieważ rynek prywatnych wykonawców dopiero się wówczas w Polsce kształtował. Wielu specjalistów, z którymi rozpoczęliśmy współpracę w ramach tego kontraktu, jest z nami do dzisiaj.

Wymiana nawierzchni linii kolejowej 139 z przebudową sieci trakcyjnej odc. Katowice – Katowice Ligota i Czechowice Dziedzice – Żywiec

Właściciel infrastruktury: PKP PLK S.A.
Termin: czerwiec 2007 – kwiecień 2009

Wymiana nawierzchni linii kolejowej 139 z przebudową sieci trakcyjnej odc. Katowice – Katowice Ligota i Czechowice Dziedzice – Żywiec

Kontrakt zrealizowany w konsorcjum czterech wykonawców, obejmujący wymianę nawierzchni ponad 28 km toru. Realizowany był także duży zakres prac w branży sieci trakcyjnej – obejmował jej przebudowę na odcinkach o łącznej długości 35 km. Wartość kontraktu wynosiła 22,5 mln EUR.

Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach Szczecin i Świnoujście

Właściciel infrastruktury: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Termin: wrzesień 2011 – listopad 2014

Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach Szczecin i Świnoujście

Zadanie o szerokim zakresie: obejmowało przebudowę łącznie 33 km torów kolejowych oraz zabudowę 127 rozjazdów na terenie portów w Szczecinie i Świnoujściu, a także wymianę ok. 80 tys. m kw. płyt betonowych na większości nabrzeży portowych. Prace wykonywaliśmy w porcie funkcjonującym normalnym trybem, co powodowało, że zadanie było bardzo skomplikowane pod względem logistycznym i dało nam bezcenne doświadczenie.