SBM.
Nasze doświadczenie budują ludzie

Poznaj wybrane realizacje z udziałem SBM. Głównym wykonawcą większości zadań, które zrealizowaliśmy, była firma Schweerbau.

Modernizacja linii kolejowej nr 273 odc. Drzeńsko – Kostrzyn

Właściciel infrastruktury: PKP PLK S.A.
Termin: grudzień 2017 – grudzień 2018

Modernizacja linii kolejowej nr 273 odc. Drzeńsko – Kostrzyn

Jako pierwsi w Polsce zrealizowaliśmy prace w całości metodą zmechanizowaną. Zadanie obejmowało modernizację 35 km torów, przebudowę 10 peronów, wymianę 32 rozjazdów, przebudowę 9 przejazdów kolejowo-drogowych, przebudowę 23 przepustów i 3 obiektów inżynieryjnych, przy czym linia była cały czas dostępna dla ruchu. Dodatkowo, musieliśmy uwzględnić fakt, że w trakcie Pol’and’Rock Festival, który odbywał się w Kostrzynie, ruch kolejowy był znacznie bardziej intensywny. Warto podkreślić, że realizacja prac w tym zakresie, w ciągu jednego roku, nie byłaby możliwa przy wykorzystaniu zwykłej metody budowlanej.

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów – łącznie 245 sztuk

Właściciel infrastruktury: PKP PLK S.A.
Termin: grudzień 2013 – październik 2015

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów – łącznie 245 sztuk

Był to nietypowy kontrakt, obejmujący punktową wymianę rozjazdów, wraz z kompletną niezbędną automatyką i infrastrukturą budowlaną, na stacjach kolejowych rozrzuconych po południowej Polsce. W każdym miejscu prace mogliśmy wykonywać tylko w ściśle określonym okienku czasowym, po którym przywracany był normalny ruch liniowy. Dlatego prace wymagały maksymalnej efektywności i uwzględnienia czynników od nas niezależnych, jak choćby warunki pogodowe czy stan lokalnej infrastruktury. W praktyce kontrakt dzielił się na kilkadziesiąt stosunkowo niewielkich zadań. Pod względem logistycznym poprzeczka była więc zawieszona bardzo wysoko. Na potrzeby realizacji zadania stworzyliśmy mobilne brygady i opracowaliśmy elastyczny plan wykorzystania ciężkiego sprzętu. Wszystkie prace zakończyliśmy terminowo!

Budowa bocznicy kolejowej i specjalistycznej infrastruktury

Właściciel infrastruktury: PCC MCAA Sp. z o.o. (zakłady przemysłu chemicznego PCC Rokita)
Termin: marzec 2015 – czerwiec 2015

Budowa bocznicy kolejowej i specjalistycznej infrastruktury

Relatywnie niewielki zakres prac, ale pod wieloma względami niestandardowy ze względu na inwestora, a więc i umiejscowienie bocznicy na terenie zakładów chemicznych. Zakres kontraktu obejmował m.in. hermetyzację miejsc przeładunku, czy dostawę i montaż przeciągarki do wagonów.

Modernizacja linii kolejowej nr 273, odc. Dolna Odra – Szczecin Podjuchy tor 1 i 2

Właściciel infrastruktury: PKP PLK S.A.
Termin: kwiecień 2013 – grudzień 2013

Modernizacja linii kolejowej nr 273, odc. Dolna Odra – Szczecin Podjuchy tor 1 i 2

Doskonały przykład wielobranżowego kompleksowego kontraktu kolejowego w systemie „projektuj i buduj”. Dotyczył kompletnej wymiany nawierzchni na odcinku ok. 15 km torów wraz z wymianą rozjazdów, przebudową przejazdów kolejowo-drogowych, modernizacją obiektów inżynieryjnych, automatyką kolejową i robotami energetycznymi. Wartość kontraktu wynosiła łącznie ok. 50 mln PLN. Prace zamknęliśmy terminowo, w ciągu jednego sezonu budowlanego.

Modernizacja linii kolejowej nr 8: odc. Tunel – Miechów, odc. Niedźwiedź – Łuczyce, i wymiana rozjazdów linii kolejowej nr 91 stacja Łańcut

Właściciel infrastruktury: PKP PLK S.A.
Termin: maj 2006 – czerwiec 2007

Modernizacja linii kolejowej nr 8: odc. Tunel – Miechów, odc. Niedźwiedź – Łuczyce, i wymiana rozjazdów linii kolejowej nr 91 stacja Łańcut

Nasz pierwszy kontrakt o tak dużym zakresie. Jego wartość wynosiła ponad 8 mln euro, co jak na tamte czasy stanowiło znaczącą kwotę. Prace zrealizowaliśmy terminowo, zyskując opinię solidnego i rzetelnego wykonawcy. Odegrało to istotną rolę, ponieważ rynek prywatnych wykonawców dopiero się wówczas w Polsce kształtował. Wielu specjalistów, z którymi rozpoczęliśmy współpracę w ramach tego kontraktu, jest z nami do dzisiaj.

Wymiana nawierzchni linii kolejowej 139 z przebudową sieci trakcyjnej odc. Katowice – Katowice Ligota i Czechowice Dziedzice – Żywiec

Właściciel infrastruktury: PKP PLK S.A.
Termin: czerwiec 2007 – kwiecień 2009

Wymiana nawierzchni linii kolejowej 139 z przebudową sieci trakcyjnej odc. Katowice – Katowice Ligota i Czechowice Dziedzice – Żywiec

Kontrakt zrealizowany w konsorcjum czterech wykonawców, obejmujący wymianę nawierzchni ponad 28 km toru. Realizowany był także duży zakres prac w branży sieci trakcyjnej – obejmował jej przebudowę na odcinkach o łącznej długości 35 km. Wartość kontraktu wynosiła 22,5 mln EUR.

Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach Szczecin i Świnoujście

Właściciel infrastruktury: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Termin: wrzesień 2011 – listopad 2014

Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach Szczecin i Świnoujście

Zadanie o szerokim zakresie: obejmowało przebudowę łącznie 33 km torów kolejowych oraz zabudowę 127 rozjazdów na terenie portów w Szczecinie i Świnoujściu, a także wymianę ok. 80 tys. m kw. płyt betonowych na większości nabrzeży portowych. Prace wykonywaliśmy w porcie funkcjonującym normalnym trybem, co powodowało, że zadanie było bardzo skomplikowane pod względem logistycznym i dało nam bezcenne doświadczenie.