Menu

SBM.
Kompleksowe i specjalistyczne prace na liniach kolejowych

Podstawowym zakresem naszej działalności jest budownictwo kolejowe. Dzięki specjalizacji i wieloletniemu doświadczeniu osiągnęliśmy wysoki poziom kompetencji.

W tym obszarze zrządzamy kontraktami i realizujemy zadania w formułach projektuj i buduj jak i buduj. W oparciu o zasoby własne i podwykonawców wykonujemy wszystkie prace obejmujące projektowanie, obsługę geodezyjną, nawierzchnię torową, podtorze, rozjazdy, perony i mała architekturę, przejazdy kolejowe, obiekty inżynieryjne, sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem. W kooperacji z firmą Schweerbau oferujemy wykonywanie reprofilacji szyn w torze. Jesteśmy kompleksowym dostawcą usług w branży kolejowej.

Prace wykonujemy na terenie całej Polski na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK SA jak również dla zleceniodawców z przemysłu i usług.

Dysponujemy wysokokwalifikowaną i doświadczoną kadrą inżynierską. Jej trzon tworzą inżynierowie związani z nami od wielu lat, często od początku swojej kariery zawodowej. Posiadane doświadczenie i dysponowanie specjalistycznymi maszynami do robót kolejowych powoduje, że chętnie podejmujemy wyzwania w wykonaniu prac metodami wysoko zmechanizowanymi, z dużą wydajnością i gwarancją wysokiej jakości.

Stale dbamy o utrzymanie naszej wysokiej wiarygodności jako wykonawcy. Jesteśmy partnerem dla zleceniodawców i podwykonawców.