Od 20 lat na właściwych torach!

Od 20 lat na właściwych torach!

W ramach obchodów 20-lecia firmy SBM chcielibyśmy podzielić się kilkoma osiągnięciami naszego Działu Ochrony Środowiska. Te działania nie tylko świadczą o naszym zaangażowaniu w ochronę przyrody, ale także o praktycznym stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

300 chronionych siedlisk na podstawie wydanych ok. 30 decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych zwierząt przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.*

ok. 3000 Mg niebezpiecznych odpadów z podkładów kolejowych przekazanych do utylizacji w uprawnionych spalarniach.*

Przeprowadzenie 4 kontroli przez Organy Ochrony Środowiska (WIOŚ) bez nałożenia kar finansowych.

18 ustanowionych celów środowiskowych, sukcesywnie realizowanych od wprowadzenia systemu ISO 30.11.2021 r.

100 pojazdów z floty SBM wyposażonych w systemy ekologiczne.*

15 km płotków tymczasowych i stałych w celu ochrony płazów na budowach.*

200 przeszkolonych pracowników z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody.*

Przeznaczenie łącznie około 350 tys. zł na instalacje chroniące środowisko.*

*Dane gromadzone od momentu powstania Działu Ochrony Środowiska w 2018 roku.