Od 20 lat na właściwych torach!

Od 20 lat na właściwych torach!

Wprowadzając innowacje, nie ograniczamy ich wyłącznie do sposobów na podniesienie naszej efektywności, lecz poszukujemy także tych, które pozwolą nam lepiej chronić środowisko. Stale aktualizujemy nasze cele, bo wiemy, że podtrzymywanie działań nie wystarczy!

Od powstania działu w 2018 roku wprowadziliśmy wiele usprawnień w obszarze ekologii:


1. Za pomocą elektronicznej bazy danych o odpadach (BDO) monitorujemy wszystkie odpady powstałe w firmie. Towarzyszy temu tworzenie i wdrażanie instrukcji postępowania z odpadami na budowie i programów ochrony środowiska dla pracowników. Baza pozwala na szybkie i łatwe wyszukanie podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadów, dzięki czemu firma ma gwarancję, że odpady trafiają do uprawnionych i wyspecjalizowanych firm.

2. Każdy nowo zatrudniony pracownik zostaje przeszkolony z ochrony środowiska. Stale pracujemy też nad podnoszeniem świadomości środowiskowej w firmie, a zagadnienia ekologiczne są częścią każdego audytu. Znajomość zasad stosowanych w celu ochrony środowiska zmniejsza negatywny wpływ wykonywanych prac na środowisko.

3. Ulepszamy także sytuację samych obszarów budowy – na terenie każdej z nich znajdują się sorbenty do zbierania wycieków, tablice informacyjne dotyczące ochrony środowiska podczas prowadzonych prac i odpowiednie zabezpieczenia, takie jak płotki herpetologiczne czy ciągły nadzór specjalisty ds. ochrony środowiska. Dzięki tym działaniom monitorujemy stale stan środowiska i jesteśmy w stanie w porę zareagować.

4. Wiemy, że nie wszystkiemu jesteśmy w stanie zapobiec, dlatego kompensujemy środowisku wykonując nasadzenia drzew czy budując wiaty z budkami lęgowymi dla ptaków. Mimo, że przekłada się to na wydłużenie czasu prac lub ich wstrzymanie, działamy zgodnie z prawem ochrony przyrody.

5. Monitorujemy styl jazdy pracowników za pomocą systemu Ecologic, aby poprawić efektywność paliwową i zmniejszyć emisję spalin​. Kierowcy są motywowani do polepszania swojego stylu jazdy widząc raporty i wyniki w aplikacjach.