Od 20 lat na właściwych torach!

Od 20 lat na właściwych torach!

Podzieliliśmy się już kilkoma faktami z pracy naszego działu BHP, lecz nie objęły one wszystkich jego zasług! Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych liczb obrazujących ogrom pracy wykonywanej przez ten zespół*:

1. Ponad 1700 pracowników ok 100 podwykonawców przeszkolonych w ramach kontraktu na linii E59, gdzie jesteśmy liderem w branży.

2. Ponad 100 tys., złotych wydanych na na środki ochrony indywidualnej.

3. Ponad 150 osób przeszkolonych w ramach regularnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenia obejmują zakres rozszerzony w naciskiem na ćwiczenia praktyczne oraz pomoc przy urazach mogących powstać przy wykonywaniu prac na budowie.

4. 50 osób przeszkolonych w ramach praktycznego szkolenia z ochrony przeciwpożarowej z wykwalifikowanym strażakiem PSP. Szkolenie obejmowało ćwiczenia z gaszenia pożarów oraz ewakuacji z zadymionych pomieszczeń.

5. Ponad 30 sytuacji potencjalnie wypadkowych zostało omówionych z pracownikami w ramach prowadzonego przez nas rejestru.

*Dane gromadzone od momentu powstania Działu BHP w 2019 roku.