Od 20 lat na właściwych torach!

Od 20 lat na właściwych torach!

Administracja kontraktu to nie tylko formalności. To strategia, relacje i logistyka na najwyższym poziomie. Z okazji naszego 20-lecia, dokonujemy przeglądu osiągnięć, które kształtowały naszą firmę przez te dwie dekady. Zobacz, jak prezentują się dane z Działu Administracji Kontraktu!

3270 umów

Przez 20 lat działalności SBM podpisaliśmy 3270 umów z naszymi kontrahentami. Nasz dział administracji kontraktu nie tylko koordynował ten proces, ale również aktywnie uczestniczył w negocjacjach, dbając o to, aby każda umowa przynosiła korzyści obu stronom i wspierała strategiczne cele firmy.

Ponad 20 000 pism wychodzących

To imponująca liczba, która pokazuje, jak aktywnie komunikujemy się z naszymi interesariuszami. Nasz zespół dba o to, by na bieżąco informować o postępach i zmianach w projektach, jednocześnie zarządzając relacjami zewnętrznymi, co przekłada się na stabilność i sukces SBM na rynku.

Od 3 do 336 firm współpracujących

Zaczynaliśmy z 3 podwykonawcami, a dziś współpracujemy z 336 firmami przy realizacji największych kontraktów. Dodatkowo 32 dalszych podwykonawców dołączyło do naszych projektów. Aby umożliwić sprawne zarządzanie tak dużą liczbą współpracowników, wystawiliśmy łącznie 625 kart wstępu! To logistyka na dużą skalę.

Te liczby to nie tylko statystyki – to dowód na zaangażowanie, profesjonalizm i skuteczność naszego zespołu.