Nowe zadanie! Wymiana systemów SSP

Nowe zadanie! Wymiana systemów SSP

26 stycznia 2024 r. podpisaliśmy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy w ramach przedsięwzięcia mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Dotyczą one projektu: „Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych – ETAP III”

W ramach tego projektu będziemy realizować następujące zadania:

Zadanie nr 2: Wymiana systemu przejazdowego SSP na przejeździe kolejowo-drogowym na LK-281 w 5,624 km.

Zadanie nr 5: Wymiana systemów przejazdowych SSP na przejazdach kolejowo-drogowych na trasach LK-143 w km 128,160; 130,426; 136,166; 139,139; 144,715; LK-751 w km 4,842