Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych w SBM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

SBM sp. z o. o. sp. k., ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, KRS 0000221745, REGON 933040603, NIP 8992522526, +48 71 798 56 00, email: sbm@sbm-rail.com

Cel przetwarzania danych osobowych

W celu uzasadnionym prowadzoną przez Administratora Danych Osobowych działalnością gospodarczą polegającą na projektowaniu oraz wykonywaniu robót budowlano-montażowych.

Okres przechowywania danych

Dane przekazane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, do czasu cofnięcia zgody.

Prawa osoby przekazującej dane osobowe

Prawo dostępu do treści swoich danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz do bycia zapomnianym.

Przekazanie danych

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zawarcie umowy i jej realizacja może być uzależniona od treści zgody.

Przetwarzanie danych

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.