Budowa urządzeń przejazdowych na linii kolejowej nr 035 Ostrołęka-Szczytno

Budowa urządzeń przejazdowych na linii kolejowej nr 035 Ostrołęka-Szczytno

W połowie grudnia zakończyliśmy kolejną realizację w systemie „projektuj i buduj”, w której pełniliśmy rolę Generalnego Wykonawcy.

Do wykonania mieliśmy pełny zakres robót dla przejazdu kolejowo-drogowego objętego zadaniem pn.: „Budowa urządzeń przejazdowych kategorii C na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii D w km 90,422 linii kolejowej nr 035 Ostrołęka-Szczytno”.

Zakres zadania:

  • wykonanie dokumentacji technicznej wraz z projektami organizacji ruchu,
  • budowa sieci kablowej w obrębie przejazdu oraz do czujników włączających i Top,
  • zabudowa urządzeń przejazdowych,
  • budowa urządzeń zewnętrznego oświetlenia przejazdu,
  • wykonanie oznakowania przejazdu kolejowo-drogowego,
  • uruchomienie systemu przejazdowego wraz z aktualizacją oprogramowania UZK.

Poprzez wykonanie powyższych prac system przejazdowy został dostosowany do prędkości rozkładowej 110 km/h, przy jednoczesnym zrealizowaniu głównego celu inwestycji, jakim była poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz uczestników ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania linii kolejowej z drogą publiczną.